Denetim TV - Youtube'da

MALİYE 7326 TAKVİMİNİ AÇIKLADI

3 sene önce
1.364 izlenme
Favorilerime Ekle
Favorilerimden Çıkar
Lütfen bekleyiniz...
Geniş Ekran Dar Ekran

MALİYE 7326 TAKVİMİNİ AÇIKLADI

Abdullah TOLU-YMM

KAYNAK:DÜNYA GAZETESİ

avatar for Abdullah TOLU

İçinde kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi gibi düzenlemelerin de yer aldığı 7326 sayılı Kanun, 9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak, aynı gün yürürlüğe girdi.

Daha sonra, 14 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 1 Seri No.lu Tebliğ ile de, bu düzenlemelerle ilgili usul ve esaslar belirlendi. Yani, mevzuat tarafında her şey tamamlandı.

Resmi başvuru süreci başladı

Evet, 7326 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ve bu Kanunla ilgili Tebliğin yayınlanmasını müteakiben borç yapılandırması, matrah ve vergi artırımı, ihtilaflı alacaklar, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, taşınmaz ve ATİK’lerin kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi düzenlemeleriyle ilgili resmi süreçler de başlamış oldu.

Maliye yapılandırmaya hazır

 

Maliye, önceki yıllarda yaşanan sıkıntı ve gecikmeleri de dikkate alarak, borç yapılandırma başvuruları ile matrah ve vergi artırımı beyannamelerinin/bildirimlerinin elektronik ortamda alınabilmesi, ödeme planlarının bilgi işlem sistemleri tarafından oluşturulması ve tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli olan çalışmalara, Kanunun yayınlanmasını beklemeden önce başladı. Elektronik geliştirme süreçlerini tamamladığı kısımları hızlıca uygulamaya aldı, kullanıma açtı.

Başvurular alınmaya başlandı

Maliye, Kanunun yürürlüğe girdiği 9 Haziran 2021 tarihinden itibaren;

– Kesinleşmiş borçların yapılandırılmasına ilişkin başvuruları hem İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden hem de vergi dairelerinden elden veya posta yoluyla,

– Kesinleşmemiş borçların ve vergi incelemeleri ile takdir komisyonları işlemleri sonucunda tarh edilen vergi ve cezaların yapılandırılmasına ilişkin başvuruları vergi dairelerinden elden veya posta yoluyla almaya başladı.

Teknik ve yazılımsal çalışmalar devam ediyor

Maliye başvuruları alıyor, buraya kadar bir sorun yok. Ancak, bu başvurular üzerine ödeme planlarının GİB bilgi işlem sistemleri tarafından otomatik olarak oluşturulabilmesi ve tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli olan teknik ve yazılımsal çalışmalar hala devam ediyor.

Söz konusu yazılımların kısa bir sürede tamamlanması, o kadar da kolay değil. Gerçekten de bu kadar kapsamlı, ödeme durumuna göre değişen çok sayıda düzenleme ve varyasyon içeren bir yasa ile ilgili elektronik yazılım yapmak çok zor bir iş.

Maliye duyuru yayınladı, takvimi belirledi

Maliye 17 Haziran 2021 tarihinde bir Duyuru yayınlayarak, 7326 sayılı Kanun kapsamında başvuru, beyan ve ödeme ı̇şlemlerı̇yle ilgili bir açıklama yaptı.

Duyuruda, başvurular üzerine ödeme planlarının GİB bilgi işlem sistemleri tarafından otomatik olarak oluşturulabilmesi ve tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli teknik ve yazılımsal çalışmaların devam ettiği,

– Kesinleşmiş alacaklara ait yapılandırma başvurularına ait “ödeme planları”nın oluşturulması ile ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesine 23 Haziran 2021 tarihinde,

– Kesinleşmemiş alacaklara ait yapılandırma başvurularına ait “ödeme planları”nın oluşturulması ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesine 30 Haziran 2021 tarihinde başlanmasının planlandığı açıklandı.

Maliye’nin 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılacak başvuru, beyan ve tahsilat ı̇şlem tarihlerine ilişkin takvimi şu şekilde:

Kapsam

 

Başvuru Alma/Beyanname Kabul İşlemi Dosya Alma ve Tahsilat Yapılma Tarihi
Kesinleşmiş Alacaklar (Madde 2) 11 Haziran 23 Haziran

 

Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar (Madde 3) 11 Haziran 30 Haziran

 

İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler (Madde 4) 11 Haziran

 

30 Haziran

 

Pişmanlıkla veya Kanuni Süresinden Sonra Kendiliğinden Verilecek Beyannameler (Madde 4)  

30 Haziran

 

 

30 Haziran

 

Matrah ve Vergi Artırımı (Madde 5) 30 Haziran

 

30 Haziran

 

İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi (Madde 6) 30 Haziran

 

30 Haziran

 

Taşınmaz Değerleme (Madde 11) 7 Temmuz 7 Temmuz

 

Matrah ve vergi artırımı için 30 Haziran mı beklenecek?

Bu takvim içerisinde en önemli düzenleme, matrah ve vergi artırımına ilişkin.

Özellikle şu an vergi incelemesi devam edenler bir çıkmaz içine girdi. Çünkü, matrah ve vergi artırımı yapıp, buna ilişkin belgeleri Vergi Müfettişlerine ibraz ederek, inceleme için 2 Ağustos avantajı sağlamaya çalışıyorlar. Ve buna hakları da var, çünkü Kanun böyle diyor!..

Şimdi diyeceksiniz ki, matrah ve vergi artırımı için 31 Ağustos 2021 (bu tarih dâhil) tarihine kadar başvurulabiliniyor. Bu doğru ancak, mükellefler de kafalarının rahat olması ve süre kazanımı açısından bir an evvel matrah ve vergi artırımını yapmak istiyor. Vergi Müfettişleri de, bu artırımların bir an evvel yapılmasını istiyor! Neden mi?

Çünkü, matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında, artırımda bulunulan yıllar ve vergi türleri ile ilgili olarak 7326 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 9 Haziran’dan önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerinin, 2 Ağustos 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar sonuçlandırılması gerekiyor. Bu süre içerisinde sonuçlandırılamayan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine devam edilemiyor, bulunduğu safhada bırakılıyor. Yani, 9 Haziran’dan önce başlanılmış vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin 2 Ağustos’a (bu tarih dâhil) kadar tamamlanamaması hâlinde, mükelleflerin, başvuru süresinin sonuna kadar (31 Ağustos 2021) matrah ve vergi artırımında bulunmuş olmaları şartıyla, 2 Ağustos 2021 tarihinden sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden raporlar ve kararlar üzerine tarhiyat yapılamıyor, vergi incelemesi ve takdir işlemlerine devam edilemiyor. Matrah artırımı bu yönden çok ama çok önemli!

En çok soru buradan geliyor, şimdi ne yapacağız?

Kanunun yürürlüğe girdiği 9 Haziran’dan bu yana, “matrah ve vergi artırımı için Maliye sistem üzerinden başvuru ekranını ne zaman açacak? Başvuruları ne zaman yapabileceğiz? İncelememiz devam ediyor, var bir an evvel bu artırımı yapmak zorundayız, bunları Maliye’ye iletin” şeklinde çok sayıda soru ve mesaj aldım.

Maliye: Matrah ve vergi artırımlarına ilişkin bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesi şart

Maliye yayınladığı 1 No.lu Tebliğde, matrah ve vergi artırımına ilişkin bildirimlerden elektronik ortamda gönderilebilenlerin; yıllık gelir veya kurumlar ile KDV beyannamelerini ya da muhtasar beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda olan mükellefler tarafından elektronik ortamda gönderilmesinin zorunlu olduğunu, elektronik ortamda beyanname ve bildirim verme zorunluluğu bulunmayanlarca, matrah ve vergi artırımına ilişkin başvuruların ise gelir, kurumlar veya KDV mükellefiyeti yönünden bağlı olunan ya da muhtasar beyannamelerini vermiş oldukları vergi dairelerine kağıt ortamında yapılabileceğini açıkladı.

Matrah ve vergi artırımı için 30 Haziran geç değil

30 Haziran, matrah ve vergi artırımı yapmak için geç bir süre değil. Bu konuda yaşanan sıkıntı biraz haklarındaki vergi incelemesi devam eden mükelleflerin kendisinden, biraz da incelemeyi yapan vergi Müfettişlerinden kaynaklanıyor. Her iki taraf da, bir an önce bu artırımın yapılmasını istiyor. Kasıtlı bir durum kesinlikle söz konusu değil. Ancak, elektronik ortamda bu artırımlar en erken 30 Haziran’da yapılabiliyor. Bu konuda, her iki tarafa da bir duyuru yapmakta fayda var.

Sorunun çözümü basit: Maliye, artırım başvurularını kağıt ortamında alabilir

Kanun 9 Haziran’da yürürlüğe girdi ve dolayısıyla mükelleflerin başvuru yapma hakları da bu tarih itibariyle doğdu. Bize göre, Maliye’nin matrah ve vergi artırımına ilişkin bildirimleri 30 Haziran’dan itibaren elektronik ortamda alacak olmasının bir önemi bulunmuyor, elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bu bildirimlerin, 9 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında kağıt ortamında veya posta ile vergi dairelerine doğrudan veya interaktif vergi dairesi üzerinden gönderilmesi mümkün. Bu gibi durumlarda, başvuru tarihi olarak da, bu tarihlerin esas alınması gerekiyor. Bu mükellef hakları açısından da son derece önemli.

Kanun 9 Haziran’da yürürlüğe girdi, Maliye’nin matrah ve vergi artırım beyannamelerinin elektronik ortamda kabul tarihi, 30 Haziran. Yani, arada 22 gün var. Bize göre, bu süre içerisinde artırım yapmak isteyenlerin kağıt ortamında başvuruları kabul edilmeli, yaşanan bu sıkıntıya bir son verilmeli!

Kullanıcı
Abdullah TOLU
Kanalda toplam 1 adet video bulunuyor.
BU VİDEOYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorum Yap

Bu konuya henüz bir yorum yapılmadı.