Denetim TV - Youtube'da

BAĞIMSIZ DENETİMDE MEVCUT DURUM

7 sene önce
518 izlenme
Favorilerime Ekle
Favorilerimden Çıkar
Lütfen bekleyiniz...
Geniş Ekran Dar Ekran

BAĞIMSIZ DENETİMDE MEVCUT DURUM

Türk hukuk sistemi açısından kapsamlı yenilikler ve değişiklikler getiren Yeni Türk Ticaret Kanunu 14.02.2011 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanmıştır. YTTK ile mevcut Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) yer almayan birçok hüküm ihdas edilmiş, var olanlar da büyük değişikliklere uğramıştır.

Bunlardan bizim için en önemli olanı denetim ile ilgil olan düzenlemelerdir. Öte yandan denetim konusu; yeni kanunun temel aldığı Avrupa Birliği (AB) hukuku 20 yılı aşkın bir süredir çeşitli direktiflerle düzenlenmiş, önemli ve yenilikçi hükümler getirilmiştir.

Yeni Türk Ticaret Kanununun 397 ila 406 ıncı maddeleri arasında Bağımsız Denetim ve Bağımsız Denetçiye ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır.

Ayrıca, 660 sayılı “Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu kurulmuştur.

660 sayılı KHK ile denetimin kapsam, biçim ve standartları ile denetçilik mesleğinin etik ilke ve kurallarını belirleme yetkisi KGK ’ya verilmiştir.

Bu bağlamda,  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından hazırlanan “Bağımsız Denetim Yönetmeliği”  26 Aralık 2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla, Yeminli Mali Müşavir olmaya hak kazananlar ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olmaya hak kazanan 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olanlar, 31/12/2014 tarihine kadar ruhsatları ile başvurmaları halinde; bağımsız denetçi olmak için Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde aranan sınav hariç diğer şartları taşımak ve 16 ncı maddede belirtilen sınav konuları itibarıyla Kurum tarafından öngörülen eğitim programlarını başarıyla tamamlamak kaydıyla, başarılı olunan konulardan sınavdan muaf tutulmuşlardır.

Daha sonra eğitim süresi 31.12.2014 tarihine kadar başvurmak kaydıyla 2015 sonuna kadar uzatılmıştır.

Bu çalışmamızda 2015/Ağustos ayı itibariyle Bağımsız Denetçi sayısı, denetim şirketi sayısı, Bağımsız denetçi sayısındaki öngörüler ile henüz çok yeni olan mesleğimizin sorunları, çözüm yollarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağız.

I-MEVCUT DURUM

1-Bu yazının hazırlandığı tarih itibariyle (02.05.2017)  KGK ile anlaşmalı üniversitelerden eğitim alarak KGK Bağımsız Denetçi siciline kayıt olmuş meslektaşımızın sayısı ise 14.543 kişidir.

2- Eğitimlerde başarılı olup tescil süresi devam eden kişi sayısı ise 1.873 kişidir.

3-An itibariyle Bağımsız Denetçi toplam sayısı 16.416 olup, bunun 2.974 kişisi YMM kökenli kalan 13.442 kişi ise SMMM kökenli meslektaşlarımızdan oluşmaktadır.

4- Bağımsız Denetim Siciline kayıt olmuş Bağımsız Denetim Şirketi sayısı ise 235 dir.

5-Bağımsız Denetim şirketlerine ortak ve/veya denetçi olarak kayıtlı Bağımsız Denetçi sayısının ise 2.000 civarında olduğu hesaplanmıştır.

6- İllere göre denetim firması sayısı aşağıdaki gibidir.

İSTANBUL   132

ANKARA       43

İZMİR           15

DİĞER         45

7-2017 yılı için zorunlu denetime tabi firma sayısı 6.500 civarındadır.

8-AB ülkelerindeki zorunlu denetim rakamları 4-8 milyon Euro dur

9- Ülkemizde zorunlu denetim için genel kriterler

CİRO 80 milyon TL

Aktif büyüklük 40 milyon TL

Çalışan sayısı 200 kişi

 

 

Kullanıcı
Denetim
Kanalda toplam 639 adet video bulunuyor.
BU VİDEOYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorum Yap

Bu konuya henüz bir yorum yapılmadı.